Av og til har vi behov for å skrive spesialtegn. Dei fleste bokstavane går greitt, men så skal ein mellom anna skrive è. Eller ä. Vel det er fleire måtar å gjere det på. Ein av dei er denne: ALT-tasten + ei talkode. Ei oversikt finn du på Korrekturavdelinga.no. Nokre av dei mest brukte er:

ALT+0169 © Copyright

ALT+0176 ° Gradetegnet

ALT+0188 ¼ Spesialtegn for en firedel (en kvart)

ALT+0228 ä

ALT+0232 è

Det er litt ulik framgangsmåte om ein bruker numerisk tastatur eller eit mindre tastatur som på ein bærbar pc. Sjekk dette i artikkelen på korrekturavdelinga,no.